Tính độ sâu trường ảnh cho chân dung và phong cảnh

Tính độ sâu trường ảnh cho chân dung và phong cảnh

Khống chế được khoảng nét rõ để nét những gì cần nét và làm mờ những gì cần mờ là một kỹ thuật quan trọng trong nhiếp ảnh.

Tóm tắt video

 • Độ sâu trường ảnh (Depth of Field - DoF) là khoảng nét rõ trong ảnh, những gì rơi vào khoảng này sẽ sắc nét và ngoài khoảng này thì sẽ mờ nhòe dần. DoF được tính bằng 4 thông số
  • Loại máy
  • Tiêu cự
  • Khẩu độ
  • Khoảng cách tới chủ thể
 • Thường khi chụp chân dung ta muốn DoF mỏng và phong cảnh thì DoF dầy.
 • Khi lấy nét phong cảnh, lưu ý khái niệm khoảng nét ngoại tiêu - khoảng nét tới vô cực (hyper focal distance) có nghĩa là ta sẽ lấy nét vào 1 điểm gần chúng ta hơn (sau điểm tiền cảnh cần rõ nét) chứ không phải là lấy nét ở điểm vô cực.
 • Sử dụng trang web http://www.dofmaster.com/ hoặc rất nhiều trang khác có thể giúp ta tính toán online hoặc download các app tương tự cho android, iOS.

Lưu ý: trừ các ống chân dung rất đắt tiền, đừng tham mở khẩu tối đa hình dễ bị mờ đều (soft) và trong chụp phong cảnh đừng tham đóng khẩu quá chặt (khoảng từ f11 trở lên) dễ bị mờ đều do nhiễu xạ (diffraction)

Mời bạn xem thêm

Đáng chú ý