Tập thể hình: Tập cơ lưng và cơ tay sau

Tập thể hình: Tập cơ lưng và cơ tay sau

Cơ lưng và cơ tay sau ít được chú ý hơn khi các bạn tập thể hình, tuy nhiên đây là 2 nhóm cơ khá quan trọng, vì vậy bạn nên dành thời gian để tập luyện 2 nhóm cơ này

  • 1

    Bài tập kéo tạ đơn 


  • 2

    Kéo xà úp tay


  • 3

    Tập cơ lưngMời bạn xem thêm

Đáng chú ý