Làm sao để tăng cường kĩ năng vận động cho bé

Làm sao để tăng cường kĩ năng vận động cho bé

Kỹ năng vận động có mối liên kết chặt chẽ với kỹ năng ngôn ngữ ở bé. Vì thế, điều cần thiết là cần tăng cường các kỹ năng vận động cho bé mới biết đi.

Mời bạn xem thêm

Đáng chú ý