Khôi phục lại tin nhắn cho iPhone một cách dễ dàng

Khôi phục lại tin nhắn cho iPhone một cách dễ dàng

Đối với người sử dụng iDevice thì iTunes là phần mềm tối ưu để sao luu tất cả dữ liệu và khôi phục chỉ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, thỉnh thoảng bạn gặp lỗi khi sử dụng trên máy tính khác hoặc ...

 • 1

  Cài đặt iTunes mới nhất trên máy tính của bạn.

  Kết nốii iPhone của bạn với máy tính rồi chạy chương trình iFunbox.

  Từ thực đơn bên trái của iFunbox, chọn Raw File System

  Khôi phục lại tin nhắn cho iPhone một cách dễ dàng - 1
   
  Chuyển tới đường dẫn Var/ Mobile/ Library/ SMS và sao chep tệp tin SMS.db vào đâu đó trên máy tính.
   
  Khôi phục lại tin nhắn cho iPhone một cách dễ dàng - 2
  Khôi phục lại tin nhắn cho iPhone một cách dễ dàng - 3
 • 2
  Sau khi sao lưu lại tất cả tin nhắn ở trên, bạn có thể khôi phục lại iOS về bản thấp hơn nếu có lưu SHSH (chú ý là phải có hỗ trợ jailbreak) hoặc nâng cấp lên bản mới nhất hiện tại là 6.1.3 (hiện tại chưa có jailbreak nên không khuyên thực hiện). Sau đó làm theo các bước sau:

  Kết nối iPhone và máy tính, chạy iFunbox và vào đường dẫn Var/ Mobile/ Library/ SMS rồi xóa hết tất cả các tệp tin trong thư mục này.

  Chép lại tệp tin SMS.db mà bạn đã sao lưu lại ở trên.

 • 3

  Sau khi chép xong, không được chạy ứng dụng tin nhắn trong iPhone của bạn mà chạy iTunes rồi chọn Backup Now

  Khôi phục lại tin nhắn cho iPhone một cách dễ dàng - 4

  Sau khi có thông báo sao lưu thành công, bạn nhấn Restore Backup để khôi phục lại.

   
  Giờ đây, bạn mở ứng dụng tin nhắn của iPhone lên và tất cả tin nhắn mà bạn đã sao lưu trước đây đã hoàn toàn được khôi phục để bạn có thể sử dụng cho các mục đích sau này.

Mời bạn xem thêm

Đáng chú ý