Hướng dẫn những điều nên tránh để không bị hủy kết quả thi

Hướng dẫn những điều nên tránh để không bị hủy kết quả thi

Theo quy chế thi tốt nghiệp phổ thông trung học năm 2012 vừa được Bộ Giáo dục - Đào tạo ban hành, nếu thí sinh mắc một trong năm lỗi sau sẽ bị đình chỉ thi và hủy kết quả của cả kỳ thi.

 • 1

  Thứ nhất

  Mang tài liệu và các vật dụng bị cấm mang vào phòng thi trong thời gian từ lúc bắt đầu phát đề thi đến hết giờ làm bài (dù đã sử dụng hoặc chưa sử dụng).

 • 2

  Thứ hai

  Sử dụng tài liệu liên quan đến việc làm bài thi và các phương tiện thu phát thông tin dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả trong và ngoài phòng thi.

 • 3

   Thứ ba

  Nhận bài giải sẵn của người khác (đã hoặc chưa sử dụng).

  Hướng dẫn những điều nên tránh để không bị hủy kết quả thi - 1
 • 4

  Thứ tư

  Chuyển giấy nháp cho thí sinh khác hoặc nhận giấy nháp của thí sinh khác.

 • 5

  Thứ năm

  Cố tình không nộp bài thi, dùng bài thi hoặc giấy nháp của người khác để nộp làm bài thi của mình hoặc làm bài giống nhau (do chép bài của nhau) bị giám khảo phát hiện.

  Và điều đặc biệt lưu ý các thí sinh là khi nhận đề thi, phải kiểm soát kỹ số trang và chất lượng các trang in để đảm bảo đề của mình là đủ. Nếu phát hiện thấy đề thiếu trang hoặc rách, hỏng, nhoè, mờ phải báo cáo ngay với giám thị phòng thi, chậm nhất 15 phút sau khi phát đề.

  Thí sinh phải thật sự cẩn trọng và tuân thủ đúng quy chế thi để không để xảy ra trường hợp đáng tiếc.

Mời bạn xem thêm

Đáng chú ý