Hình nền desktop lãng mạn ngày Valentine (Phần 1)

Hình nền desktop lãng mạn ngày Valentine (Phần 1)

Trang trí desktop máy tính của bạn cho ngày Valentine với những hình nền lãng mạn dưới đây:

 • 1

  Kẹo Valentine

  http://images.meredith.com/bhg/images/desktops/a_dyd100172421.jpg

 • 2

  Hoa hồng

  http://images.meredith.com/bhg/images/desktops/a_dyd100937209.jpg

 • 3

  Bánh trái tim

  http://images.meredith.com/bhg/images/desktops/a_dyd100988704.jpg

 • 4

  Nến trang trí

  http://images.meredith.com/bhg/images/desktops/a_dyd100231778.jpg

 • 5

  Hoa trái tim

  http://images.meredith.com/bhg/images/desktops/a_dyd100104782.jpg

 • 6

  Bó hoa

  http://images.meredith.com/bhg/images/desktops/a_dyd100160242.jpg

 • 7

  Socola

  http://images.meredith.com/bhg/images/desktops/a_dyd100212930.jpg

 • 8

  Trái tim treo

  http://images.meredith.com/bhg/images/desktops/a_dyd100213508.jpg

 • 9

  Bình hồng thủy tinh

  http://images.meredith.com/bhg/images/desktops/a_dyd101142918.jpg

 • 10

  Bánh ngọt trái tim

  http://images.meredith.com/bhg/images/desktops/a_dyd100233080.jpg

Mời bạn xem thêm

Đáng chú ý