10 nữ ca sĩ thay đổi nhiều nhất showbiz Việt

10 nữ ca sĩ thay đổi nhiều nhất showbiz Việt

Sự khác biệt lớn ở ngoại hình của Thủy Tiên, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên... khiến dư luận nghi ngờ họ đều đụng qua "dao kéo".

 10 nữ ca sĩ thay đổi nhiều nhất skenhaz-com-introbiz Việt - 1

 10 nữ ca sĩ thay đổi nhiều nhất skenhaz-com-introbiz Việt - 2

Thủy Tiên.

 10 nữ ca sĩ thay đổi nhiều nhất skenhaz-com-introbiz Việt - 3

 10 nữ ca sĩ thay đổi nhiều nhất skenhaz-com-introbiz Việt - 4

Yến Trang.

 10 nữ ca sĩ thay đổi nhiều nhất skenhaz-com-introbiz Việt - 5

 10 nữ ca sĩ thay đổi nhiều nhất skenhaz-com-introbiz Việt - 6

Bảo Thy.

 10 nữ ca sĩ thay đổi nhiều nhất skenhaz-com-introbiz Việt - 7

 10 nữ ca sĩ thay đổi nhiều nhất skenhaz-com-introbiz Việt - 8

Hồ Quỳnh Hương.

 10 nữ ca sĩ thay đổi nhiều nhất skenhaz-com-introbiz Việt - 9

 10 nữ ca sĩ thay đổi nhiều nhất skenhaz-com-introbiz Việt - 10

Phi Thanh Vân.

 10 nữ ca sĩ thay đổi nhiều nhất skenhaz-com-introbiz Việt - 11

 10 nữ ca sĩ thay đổi nhiều nhất skenhaz-com-introbiz Việt - 12

Mỹ Tâm.

 10 nữ ca sĩ thay đổi nhiều nhất skenhaz-com-introbiz Việt - 13

 10 nữ ca sĩ thay đổi nhiều nhất skenhaz-com-introbiz Việt - 14

Lệ Quyên.

 10 nữ ca sĩ thay đổi nhiều nhất skenhaz-com-introbiz Việt - 15

10 nữ ca sĩ thay đổi nhiều nhất skenhaz-com-introbiz Việt - 16

Yến Nhi.

 10 nữ ca sĩ thay đổi nhiều nhất skenhaz-com-introbiz Việt - 17

 10 nữ ca sĩ thay đổi nhiều nhất skenhaz-com-introbiz Việt - 18

Hồ Ngọc Hà.

 10 nữ ca sĩ thay đổi nhiều nhất skenhaz-com-introbiz Việt - 19

 10 nữ ca sĩ thay đổi nhiều nhất skenhaz-com-introbiz Việt - 20

Thu Minh.

Mời bạn xem thêm

Đáng chú ý